tudyNE.cz » Jihočeský » Strakonice » Detail dopravní události č. 70b307f5c93f4a959cb53d7e1b8663cc

Dopravní omezení - Strakonice

Kdy: 8. 4. v 08:00 do 24. 6. v 23:59TIP! Objevte, kolik můžete ušetřit na povinném ručení. Ušetříte až 7000 Kč!

Popis dopravní události:
silnice III/13914, v katastru obce Chrášťovice, okr. Strakonice, uzavřeno, práce na silnici, Od 08.04.2013 08:00 Do 24.06.2013 23:59, Úplná uzavírka silnice č. III/13914 u obce Chrášťovice, v místě propustku přes bezpečnostní přepad rybníka Chválovec, z důvodu rekonstrukce uvedeného propustku, Objížďka - obousměrně: Podolí – silnice III/13912 – Radomyšl – II/173 – II/139 – Leskovice – II/139 - Chrášťovice a zpět, Vydal: Městský úřad StrakoniceTIP! Povedené Auto klipy - ty nejlepší videa s auty.

Okresy

České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor

Dopravní informace z okolí

Dopravní situace : Prachatice - 31. 03. v 00:00
silnice II/145 - silnice III/14517, Zdíkov, okr. Prachatice, uzavřeno, stavební práce, Od 31.03.2015 00:00 Do 31.05.2015 23:59, Úplná uzavírka silnice III. třídy č. 14517 - mimo pracovní dny, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : silnice III/14517, Zdíkov - silnice II/171, Vacov, část obce Miřetice, okr. Prachatice, po značených silnicích - II/145, II/170, II/171, Vydal: Městský úřad Vimperk zobrazit na mapě

Dopravní omezení : Tábor - 06. 03. v 19:00
silnice III/00346 (ulice Družstevní), Tábor, okr. Tábor, uzavřeno, práce na silnici, Od 06.03.2015 19:00 Do 09.03.2015 05:00, úplná uzavírka silnice III/00346, od km 1,600 až 1,650, tj. prostor pod mostem ev.č. 19-044a v Táboře, Čekanicích pro provádění stavebních prací na opravě mostu ev.č. 19-044a. Nelze povolit průjezd vozidlům HZS a ZZS. Délka uzavřeného úseku: cca 50 m, délka objížďky: cca 10 km Doba trvání uzavírky: 1.) od 27.2.2015 od 19:00 hod.do 2.3.2015 do 05:00 hod. 2.) od 6.3.2015 od 19:00 hod.do 9.3.2015 do 05:00 hod. Nařízená objížďka: obousměrně po silnicích III/00346, II/123, II/137 a III/0335 přes Čekanice, Hlinici a Bradačku. Vedení pravidelné autobusové dopravy: Po objízdné trase. Autobusová linková doprava vynechá zastávky Tábor, Čekanice, silo; Tábor, Čekanice, Na vyhlídce; Tábor, Čekanice, u cihelny a Tábor, Stránského bez náhrady. MHD bude ukončena v zastávce Čekanice, u cihelny. Vynechá bez náhrady zastávky Čekanice, silo a Čekanice, točna. Provoz pěších: Po celou dobu stavby budou průchozí oba chodníky. Bude zabráněno pádu předmětů z výšky a chodcům bude umožněn bezpečný průchod. Vozidla stavby budou stát na vozovce, nikoliv na chodníku. V době od 17.2.2015 do 31.1.2016, po dobu max. 20 dnů v průběhu stavby, bude v prostru pod mostem vytvořeno pracovní místo. Šířka 3m, délka 20m, plocha 60 m2. Pokud nebudou práce probíhat, bude dopravní značení odstraněno, Vydal: Městský úřad Tábor zobrazit na mapě

Dopravní situace : Písek - Dnes v 07:00
silnice II/138, Oslov, okr. Písek, práce na inženýrských sítích, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 04.03.2015 07:00 Do 30.06.2015 23:59, částečná uzavírka a zvláštní užívání průtahové silnice č. II/138 v obci Oslov, a to pravé poloviny vozovky ve směru staničení silnice v úseku 170 bm od začátku zástavby v obci vpravo po křižovatku s místní komunikací u kostela Svatého Linharta v km 4,000 – 4,170 aktuálního provozního staničení silnice, rozdělné na 2 etapy po cca 85 m a dále levé poloviny vozovky ve směru staničení silnice v úseku cca 600 bm od křižovatky s místní komunikací u objektu zemědělského družstva Záhoří po konec zástavby vlevo u objektu KTC International v km 4,240 – 4,840 aktuálního provozního staničení silnice, rozdělné na 6 etap cca po 100 m na sebe navazujících úsecích pro umístění, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny a pro provádění stavebních a výkopových prací v souvislosti se stavbou: „Oslov – ČOV a kanalizace“, Vydal: Městský úřad Písek zobrazit na mapě

Dopravní situace : Prachatice - 02. 03. v 08:00
silnice II/145, Zdíkov, okr. Prachatice, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 02.03.2015 08:00 Do 31.05.2015 23:59, Částečná uzavírka silnice II. třídy č. 145 v k.ú. Zdíkov, Vydal: Městský úřad Vimperk zobrazit na mapě

Dopravní situace : České Budějovice - 01. 03. v 08:00
ulice Trocnovská, mezi křižovatkami ulic Blahoslavova a Žerotínova, České Budějovice, okr. České Budějovice, uzavřeno, stavební práce, Od 01.03.2015 08:00 Do 30.09.2015 23:59, Úplná uzavírka ul. Trocnovská v Českých Budějovicích pro všechna vozidla mimo vozidla s povolením stavby v úseku od křižovatky s ul. Blahoslavova ke křižovatce s ul. Žerotínova. Důvod uzavírky: stavba ,,Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích – 1. Etapa, část 1.1“. Vedení objížďky: Ul. Pekárenská, U Sirkárny, Trocnovská, Vydal: Magistrát města České Budějovice zobrazit na mapě

Dopravní situace : Tábor - 17. 02. v 12:00
silnice I/19, v katastru obce Tábor, okr. Tábor, stavební práce, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 17.02.2015 12:00 Do 30.09.2015 23:59, částečná uzavírka silnice , Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje zobrazit na mapě

Dopravní situace : Tábor - 17. 02. v 12:00
silnice I/19, v katastru obce Tábor, okr. Tábor, uzavřeno, stavební práce, Od 17.02.2015 12:00 Do 30.09.2015 23:59, úplná uzavírka silnice v místě mostu ev.č. 19-044, Objížďka - jednosměrná: silnice I/19, v katastru obce Tábor, okr. Tábor, Směr jízdy od Písku, Objížďka - jednosměrná: silnice I/19, v katastru obce Tábor, okr. Tábor, směr jízdy na Písek, Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje zobrazit na mapě

Dopravní situace : Prachatice - 02. 02. v 00:00
silnice I/4, v katastru obce Vimperk, okr. Prachatice, opakované krátkodobé uzavírky, Od 02.02.2015 00:00 Do 31.12.2015 23:59, Úplné krátkodobé uzavírky silnice v bezpečnostním okruhu lomu Sudslavice: úsek km 122,800 – 123,100 a lomu Výškovice: úsek km 125,800 – 126,100, pro provádění trhacích prací v lomu. Uzavírky budou prováděny pouze v době mimo dopravní špičku a mimo hlavní letní sezónu, a to jen na dobu nezbytně nutnou k provedení odstřelu v lomech. Maximální doba uzavření silnice nesmí překročit dobu 20 min. Vzhledem ke krátkodobosti uzavírky se objížďka nestanovuje, Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje zobrazit na mapě

Dopravní omezení : Písek - 15. 01. v 10:00
silnice I/20, Písek, okr. Písek, práce na údržbě mostu, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 15.01.2015 10:00 Do 14.01.2016 23:59, Částečná uzavírka silnice I/20, v úseku mostu ev. č. 20-069 – Šrámkův most v Písku. Rekonstrukce mostu. Vedení dopravy: doprava bude vedena ve zbývajícím jízdním pruhu, Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje zobrazit na mapě

Dopravní situace : České Budějovice - 07. 01. v 07:00
silnice III/15531 (ulice Roudenská), Roudné, okr. České Budějovice, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 07.01.2015 07:00 Do 29.03.2015 23:59, Úplná uzavírka silnice III/15531 Roudenská z důvodu realizace stavby splaškové kanalizace v obci Roudné, Objížďka - obousměrná: silnice III/15531 (ulice Vidovská) - silnice III/15529 (ulice Plavská), Roudné, okr. České Budějovice, Vydal: Magistrát města České Budějovice zobrazit na mapě

Další dopravní informace pro Strakonice a kraj Jihočeský
TOPlist