tudyNE.cz » Moravskoslezský » Frýdek-Místek » Detail dopravní události č. e8cdbab669d442d288d008862b24388e

Dopravní omezení - Frýdek-Místek

Od: 14. 10. v 07:00
Do: 16. 10. v 16:00
TIP! Objevte, kolik můžete ušetřit na povinném ručení. Ušetříte až 7000 Kč!

Popis dopravní události:
místní komunikace, Baška, okr. Frýdek-Místek, uzavřeno, práce na silnici, Od 14.10.2013 07:00 Do 16.10.2013 16:00, úplná uzavírka místních komunikací na pozemcích p.č. 993, 1106 a 1103/6 vše v k.ú. Baška. Prostor uzavřeného úseku: od středu křižovatky 20 metrů do každé ze čtyř křižujících se místních komunikací. Objízdná trasa bude vedena po místních pozemních komunikacích od Přehrady Baška k hostinci Bašťanka na p.č. 740, dále po sil. II/477 p.č. 2023 vše v k.ú. Baška směr Staré Město, poté vpravo směr SklTIP! Povedené Auto klipy - ty nejlepší videa s auty.

Okresy

Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava-město

Dopravní informace z okolí

Dopravní situace : Frýdek-Místek - 05. 08. v 08:00
silnice III/4848, Myslík - Kozlovice, okr. Frýdek-Místek, stavební práce, Od 05.08.2014 08:00 Do 15.09.2014 23:59, částečná uzavírka z důvodu rekonstrukce mostků a propustků v km 8,710 až 11,830 na silnici III/4848 v Kozlovicích, pokládka nového asfaltu, oprava celkem tří mostů a 5 propustků + pokládka nového povrchu vozovky, Vydal: Magistrát města Frýdku-Místku zobrazit na mapě

Dopravní omezení : Ostrava-město - 15. 05. v 00:00
ulice Závodní, Vítkovice, Ostrava, uzavřeno, práce na silnici, Od 15.05.2014 00:00 Do 23.06.2014 23:59, Ostrava - Vítkovice , uzavírka sjezdu za sil. I/11 - Rudná na ul. Závodní pro akci - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Zengrova, objízdná trasa je stanovena - po silnici č. I/11 na MUK sil. I/11 x I/58 (ul. Rudná x Plzeňská) a zpět po silnici č. I/11 na ul. Závodní, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje zobrazit na mapě

Dopravní omezení : Frýdek-Místek - 28. 04. v 00:00
silnice I/56, v katastru obce Frýdlant nad Ostravicí, okr. Frýdek-Místek, práce na údržbě mostu, práce na silnici, provoz převeden do protisměru, Od 28.04.2014 00:00 Do 15.11.2014 23:59, sil. I/56 km 65,100 - oprava mostu ev.č. 56-088, uzavírka jízdního pásu, provoz veden obousměrně v druhém jízdním pásu, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje zobrazit na mapě

Dopravní omezení : Ostrava-město - 25. 04. v 00:00
účelová komunikace, Martinov, Ostrava, uzavřeno, práce na silnici, Od 25.04.2014 00:00 Do 30.05.2014 23:59, Jedná se o zvláštní užívání a uzavírky z důvodu stavebních prací na místní komunikaci IV. třídy, společného chodníku a cyklostezky na pozemku parcelní č. 3238/1 v k.ú. Martinov ve Slezsku včetně místní komunikace III. třídy – příjezdu na parkoviště restaurace Koliba na pozemku parcelní č. 3241/2 v k.ú. Martinov ve Slezsku –přejezd bude zajištěn přes Fe desku. Pro část stavby vedoucí přes a podél silni zobrazit na mapě

Dopravní omezení : Opava - 22. 04. v 06:00
ulice Rybářská, Dolní Benešov, okr. Opava, uzavřeno, práce na silnici, Od 22.04.2014 06:00 Do 25.04.2014 17:00, Úplná uzavírka ul. Rybářské, objízdná trasa po silnici č. I/56 a MK - ul. Rybářská, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje zobrazit na mapě

Dopravní situace : Frýdek-Místek - 22. 04. v 00:00
silnice II/486, část obce Dolní Sklenov - část obce Rychaltice, Hukvaldy, okr. Frýdek-Místek, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 22.04.2014 00:00 Do 15.05.2014 23:59, výstavba kanalizace "Povodí Ondřejnice –odkanalizování obcí Fryčovice a Hukvaldy", termínová rezerva v případě nepřízně počasí do 31.05.2014, provoz střídavě na semafory, Vydal: Magistrát města Frýdku-Místku zobrazit na mapě

Dopravní situace : Opava - 21. 04. v 00:00
silnice I/56 (ulice Hlučínská), Dolní Benešov, okr. Opava, stavební práce, Od 21.04.2014 00:00 Do 25.04.2014 23:59, Částečné omezení silnice č. I/56, křižovatka silnice č. I/56 x místní komunikace - ul- Rybářská, město Dolní Benešov. Uzavírka jednoho jízdního pruhu, provoz veden v druhém jízdním pruhu a řízen SSZ. Úplná uzavírka ul. Rybářské, objízdná trasa po silnici č. I/56 a MK - ul. Rybářská, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje zobrazit na mapě

Dopravní situace : Nový Jičín - Dnes v 00:00
ulice 17. listopadu, Slezské náměstí, Bílovec, uzavřeno, mimořádná událost, Od 19.04.2014 00:00 Do 19.04.2014 17:00, konání kulturní akce Města Bílovec - Velikonoční jarmark, Objížďka - obousměrná: vedena po okolních místních komunikacích, Vydal: Městský úřad Bílovec zobrazit na mapě

Dopravní omezení : Bruntál - 18. 04. v 08:00
silnice III/4589, Brantice, okr. Bruntál, uzavřeno, práce na silnici, Od 18.04.2014 08:00 Do 30.11.2014 23:59, Úplná uzavírka silnice III/4589 z důvodů rekonstrukce mostu ev.č. 4589-1 a přilehlých úseků silnice u obce Brantice, Objížďka - obousměrná: po silnici I/45, III/4587, III/4585 – Krnov – Brantice OÚ – Brantice, Vydal: Městský úřad Krnov zobrazit na mapě

Dopravní omezení : Opava - 17. 04. v 08:00
silnice II/467, Štítina - Kravaře, okr. Opava, uzavřeno, práce na silnici, Od 17.04.2014 08:00 Do 19.04.2014 18:00, Úplná uzavírka sil. II/467 mezi obcemi Štítina a Kravaře, Objížďka - bez rozlišení: silnice II/467 (ulice Hlavní), Štítina - (ulice Ludmily Hořké), Kravaře, okr. Opava, přes: silnice I/11 (Opava), Vydal: Magistrát města Opavy zobrazit na mapě

Dopravní situace : Ostrava-město - 16. 04. v 06:39
místní komunikace, mezi křižovatkami ulic Antošovická a Podsedliště, Slezská Ostrava, Ostrava, práce na inženýrských sítích, Od 16.04.2014 06:39 Do 02.05.2014 18:00 zobrazit na mapě

Dopravní omezení : Nový Jičín - 16. 04. v 06:00
silnice I/48, u obce Dub, v katastru obce Starý Jičín, okr. Nový Jičín, oprava povrchu vozovky, jeden jízdní pruh uzavřen, Od 16.04.2014 06:00 Do 27.04.2014 23:59, Starý Jičín - I/48 - km 7,5 - 9,7 - oprava výtluků a trhlin, uzavírka jednoho jízdního pruhu, provoz veden v druhém jízdním pruhu téhož jízdního pásu, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje zobrazit na mapě

Dopravní omezení : Ostrava-město - 15. 04. v 08:30
silnice III/46610 (ulice Osvoboditelů), Velká Polom, okr. Ostrava-město, uzavřeno, práce na silnici, Od 15.04.2014 08:30 Do 15.12.2014 23:59, Úplná uzavírka sil. III/46610 v obci Velká Polom v úseku od konce zástavby v délce cca 200m, Objížďka - bez rozlišení: silnice III/46610 (ulice Osvoboditelů), Velká Polom, okr. Ostrava-město, přes: silnice I/11 (Hrabyně), silnice III/4666, Vydal: Magistrát města Opavy zobrazit na mapě

Dopravní situace : Frýdek-Místek - 14. 04. v 08:00
silnice III/4848, Palkovice, okr. Frýdek-Místek, práce na inženýrských sítích, Od 14.04.2014 08:00 Do 23.04.2014 23:59, napojení prodloužení vodovodního řadu na stávající řad, jáma 2,5 m x 2,5 m, Vydal: Magistrát města Frýdku-Místku zobrazit na mapě

Dopravní omezení : Nový Jičín - 14. 04. v 06:00
silnice II/483, silnice III/4848, Frenštát pod Radhoštěm, okr. Nový Jičín, uzavřeno, práce na silnici, Od 14.04.2014 06:00 Do 13.07.2014 18:00, Úplná uzavírka křižovatky silnic II/483, III/4848 a místní komunikace k náměstí ve Frenštátě p.R. u obchodního domu Kyčera, Objížďka - bez rozlišení: po místních komunikacích Podříčí, Podkopčí, Dolní a sil.I/58 na ul. Záhuní. Průjezd na nám. Míru umožněn jedním jízdním pruhem od okružní křižovatky silnic I/58 a II/483 u Albertu, Vydal: Městský úřad Frenštát pod Radh zobrazit na mapě

Dopravní situace : Frýdek-Místek - 14. 04. v 00:00
silnice III/01151, Dolní Lomná - Horní Lomná, okr. Frýdek-Místek, stavební práce, Od 14.04.2014 00:00 Do 20.07.2014 23:59, Zvláštní užívaní a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na komunikaci č. III/01151 v obci Jablunkov, Dolní Lomná a Horní Lomná, z důvodu provádění stavebních prací na stavbě „Rekonstrukce a modernizace silnice III/01151 Jablunkov – Horní Lomná“. Rekonstrukce silnice č. III/01151 v délce cca 6 km, kde budou postupně prováděny stavební práce, a to rekonstrukce prop zobrazit na mapě

Dopravní situace : Ostrava-město - 14. 04. v 00:00
ulice Zengrova, Vítkovice, Ostrava, stavební práce, Od 14.04.2014 00:00 Do 31.05.2014 23:59, zvláštní užívání cca 200 m mezi Ocelářskou a Okružní, Vydal: ÚMO Ostrava Vítkovice zobrazit na mapě

Dopravní omezení : Opava - 14. 04. v 00:00
silnice III/04613 (ulice Opavská), Hněvošice, okr. Opava, uzavřeno, práce na silnici, Od 14.04.2014 00:00 Do 31.07.2014 23:59, Úplná uzavírka sil. III/04613 v obci Hněvošice v úseku od konce zástavby po hraniční přechod s Polskem, Vydal: Magistrát města Opavy zobrazit na mapě

Dopravní situace : Frýdek-Místek - 13. 04. v 12:00
R56 exit 49 Staříč, směr F-M., výjezd neprůjezdný, Od 13.04.2014 12:00 Do 12.07.2014 23:59 zobrazit na mapě

Dopravní situace : Frýdek-Místek - 13. 04. v 12:00
R56, mezi km 45.9 a 52.1, ve směru Frýdek-Místek, provoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích, Od 13.04.2014 12:00 Do 12.07.2014 23:59, uzavírka nájezdové a sjezdové větve na MÚK Staříč. Provoz převeden v km 45,845 přes stávající přejezd středního dělícího pásu rychlostní silnice do jednoho jízdního pruhu levého jízdního pásu rychlostní silnice a v km 52,095 budou převedeny přes stávající přejezd středního dělícího pásu rychlostní silnice zpět do pravého jízdního pásu rychlostní silnice. Po do zobrazit na mapě

Dopravní situace : Ostrava-město - 10. 04. v 08:00
silnice II/469 (ulice 17. listopadu), Poruba - Plesná, Ostrava, práce na inženýrských sítích, Od 10.04.2014 08:00 Do 25.04.2014 23:59, Zvláštní užívání částí silničních pozemků parc. č. 969/1, 969/4 v k. ú. Stará Plesná a pozemku parc. č. 3238/5 v k. ú. Martinov ve Slezsku silnice II/469 ul. 17. listopadu, z důvodu provádění stavebních prací na stavbě: „Vodovodní řád ul. Zadní Padělky“. V rámci provádění stavby dojde k provádění stavebních prací na vodovodním řádu ze silnice II/469 ul. 17. listopadu. Zvlášt zobrazit na mapě

Dopravní situace : Karviná - 10. 04. v 07:00
silnice II/475, Petrovice u Karviné, část obce Karvinské Hranice, okr. Karviná, práce na inženýrských sítích, Od 10.04.2014 07:00 Do 30.04.2014 19:00, Částečná uzavírka provozu bude na silnici II/475 umístěné na pozemku parc. č. 1076/1 v katastrálním území Dolní Marklovice, obec Petrovice u Karviné ve směru od Karviné v délce cca 220 m od křižovatky se silnicí III/4689 po křižovatku s místní komunikací 16c umístěnou na pozemku parc. č. 258 v katastrálním území Dolní Marklovice, obec Petrovice u Karviné. Uza zobrazit na mapě

Dopravní omezení : Opava - 10. 04. v 00:00
silnice III/4665 (ulice Hájová), Mokré Lazce, okr. Opava, uzavřeno, práce na silnici, Od 10.04.2014 00:00 Do 15.12.2014 23:59, Úplná uzavírka sil. III/4665 ul. Hájová v Mokrých Lazcích v úseku od konce zástavby po křiž. se sil. I/11, Objížďka - obousměrná: silnice I/11 - silnice III/4665 (ulice Hájová), Mokré Lazce, okr. Opava, Vydal: Magistrát města Opavy zobrazit na mapě

Dopravní omezení : Nový Jičín - 09. 04. v 09:00
silnice III/46416, Bravantice, okr. Nový Jičín, uzavřeno, práce na silnici, Od 09.04.2014 09:00 Do 31.07.2014 23:59, úplná uzavírka silnice III/46416 v obci Bravantice, most ev.č. 46416-1, Objížďka - obousměrně: silnice III/46416, Bravantice, okr. Nový Jičín, přes: silnice III/4654 (Janovice), ulice Lidická, Klimkovice, silnice II/647 (Josefovice), Vydal: Městský úřad Bílovec zobrazit na mapě

Dopravní omezení : Nový Jičín - 08. 04. v 13:00
silnice I/57 (ulice Revoluční), Nový Jičín, okr. Nový Jičín, oprava povrchu vozovky, Od 08.04.2014 13:00 Do 30.06.2014 23:59, Nový Jičín - Horní Předměstí sil. I/57 km 93,670 - oprava lokální závady, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje zobrazit na mapě

Dopravní omezení : Frýdek-Místek - 08. 04. v 08:00
silnice I/11, Ropice, okr. Frýdek-Místek, práce na údržbě mostu, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 08.04.2014 08:00 Do 30.06.2014 23:59, Ropice, sil. I/11 km 323,0 - 323.5, uzavírka jednoho jízdního pruhu, provoz veden v druhém jízdním pruhu a řízen SSZ, oprava předmostní, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje zobrazit na mapě

Dopravní omezení : Bruntál - 07. 04. v 00:00
silnice I/11, v katastru obce Rýmařov, okr. Bruntál, práce na údržbě mostu, Od 07.04.2014 00:00 Do 07.06.2014 23:59, Rýmařov - I/11 km 200,800 - oprava mostu ev.č. 11-115, jeden jízdní druh uzavřen dle probíhajících prací, provoz řízen dopravním značením, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje zobrazit na mapě

Dopravní omezení : Nový Jičín - 07. 04. v 00:00
silnice I/57, v katastru obce Kunín - v katastru obce Hostašovice, okr. Nový Jičín, oprava povrchu vozovky, jeden jízdní pruh uzavřen, Od 07.04.2014 00:00 Do 31.05.2014 23:59, Kunín - hranice kraje - sil. I/57, oprava silnice - podkladních vrstev, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje zobrazit na mapě

Dopravní situace : Karviná - 04. 04. v 09:06
ulice nám. T. G. Masaryka, Havířov, okr. Karviná, uzavřeno, Od 04.04.2014 09:06 Do 31.12.2014 09:06, Rekonstrukce Náměstí T. G. Masaryka , zvýšování počtu parkovacích míst. zobrazit na mapě

Dopravní situace : Karviná - 04. 04. v 08:00
ulice Opletalova, mezi křižovatkami ulic U Nádraží a Okružní, Havířov, okr. Karviná, uzavřeno, Od 04.04.2014 08:00 Do 30.04.2014 08:00 zobrazit na mapě

Dopravní omezení : Nový Jičín - 04. 04. v 00:00
místní komunikace, Kopřivnice, okr. Nový Jičín, uzavřeno, práce na silnici, Od 04.04.2014 00:00 Do 30.06.2014 23:59, uzavírka místní komunikace pasport. č.11c zobrazit na mapě

Dopravní situace : Ostrava-město - 02. 04. v 07:00
silnice I/58 (ulice Plzeňská), Stará Bělá, Ostrava, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, Od 02.04.2014 07:00 Do 30.06.2014 23:59, Ostrava - Stará Bělá - sil. I/58 km 44,500 - rekonstrukce vodovodního přiváděče - zúžení jízdních pruhů, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje zobrazit na mapě

Dopravní omezení v ulici 1. května v obci Ostrava , délka 75m - 01. 04. v 09:00
Od 1.4.2014 08:00 do 17.8.2014 22:00; v ulici 1. května v obci Ostrava , délka 75m; Uzavírka silnice II/478 ul. 1. května, most ev.č. 478-005 a to 10m před a za mostem - oprava mostu přes místní náhon.; uzavřeno, práce na silnici; Uzavírka silnice II/478 ul. 1. května, most ev.č. 478-005 a to 10m před a za mostem - rekonstrukce mostu přes místní náhon. Uzavírka vyznačena dopravním značením. Objízdná trasa silnice III/4785 (ul. Svinovská, Polanecká), Dálnice D1 (okružní křižovatka), silnice I/11 (ul. Rudná), zobrazit na mapě

Dopravní omezení : Ostrava-město - 01. 04. v 08:00
silnice II/478 (ulice 1. května), Polanka nad Odrou, Ostrava, uzavřeno, práce na silnici, Od 01.04.2014 08:00 Do 17.08.2014 22:00, Pozor!, Rekonstrukce mostu - uzavírka silnice II/478 (ul.1.května), Ostrava - Polanka nad Odrou, v místě cca 10 m před a za mostním objektem ev.č. 478-005 přes místní náhon, v blízkosti křížení se železnicí, Objížďka - dle dopravního značení: za uzavřený úsek silnice II/478 bude objízdná trasa vedena po silnicích po silnici III/4785 (ul. Svinovská, ul. Polanecká), dálnici D1 (ok zobrazit na mapě

Dopravní situace : Opava - 01. 04. v 08:00
ulice Hlučínská, mezi křižovatkami ulic Vrablovecká a K Vršku, Ludgeřovice, okr. Opava, vozovka uzavřena v obou směrech, Od 01.04.2014 08:00 Do 01.05.2014 15:00, práce na inženýrských sítích, objížďka stanovena zobrazit na mapě

Dopravní situace : Opava - 01. 04. v 07:00
silnice II/467, okr. Opava, v katastru obce Kobeřice - (Hanůvka), v katastru obce Kravaře - (Štěpánkovická), v katastru obce Kravaře - v katastru obce Kravaře - (Hlavní), v katastru obce Štěpánkovice - v katastru obce Štěpánkovice, stavební práce, Od 01.04.2014 07:00 Do 15.05.2014 23:59, Rekonstrukce a modernizace sil. II/467 v úseku Kravaře – Štěpánkovice – Kobeřice (mimo zastavěnou část obcí), Nejprve úsek Kravaře - Štěpánkovice a cca za další dny úsek Štěpánkovice - Kobeřice, Vydal: Městský úřad Krava zobrazit na mapě

Dopravní omezení : Frýdek-Místek - 01. 04. v 07:00
silnice III/01145, Košařiska - Milíkov, okr. Frýdek-Místek, práce na údržbě mostu, Od 01.04.2014 07:00 Do 15.09.2014 20:00, Úplná uzavírka mostu na silnici III/01145 v obci Košařiska z důvodu realizace stavby "Rekonstrukce mostu ev. č. 01145-1 přes řeku Kopytná v obci Košařiska"., Objížďka - náhradní komunikace,mostní provizorium a lávka pro: silnice III/01145, Košařiska - Milíkov, okr. Frýdek-Místek, náhradní komunikace s mostním provizoriem a lávkou pro pěší vybudovaná vedle uzavíraného úseku, Vydal: Měst zobrazit na mapě

Dopravní omezení : Ostrava-město - 01. 04. v 00:00
silnice I/58 (ulice Plzeňská), Ostrava-Jih, Ostrava, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 01.04.2014 00:00 Do 30.06.2014 00:00, Ostrava, sil. I/58 - ul. Plzeňská - výstavba propojení a cyklostezky ul. Plzeňská x Pavlovova, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje zobrazit na mapě

Dopravní situace : Karviná - 01. 04. v 00:00
ulice Opletalova, v katastru obce Havířov, okr. Karviná, uzavřeno, Od 01.04.2014 00:00 Do 01.07.2014 23:59, „Rekonstrukce kanalizační stoky BIIf, Havířov, Šumbark, část místní komunikace ul. Opletalova. Pro zajištění bezpečnosti silničního provozu, z důvodu provádění stavebních prací pro stavbu „Rekonstrukce kanalizační stoky BIIf, Havířov, Šumbark, část místní komunikace ul. Opletalova.“, umístěno přechodného dopravního značení : svislá DZ B1,,zákaz vjezdu všech vozidel" doplněný o zábranu Z2 a DT E13 (Mim zobrazit na mapě

Dopravní omezení : Karviná - 31. 03. v 12:11
Ze směru od Ostravy uzávěrka mostu u dolu Karviná závod ČSA , jen pro autobusy . Ze směru od Karviné provoz otevřen na semafor zobrazit na mapě

Dopravní omezení : Opava - 31. 03. v 00:00
silnice III/44337 (ulice Opavská), Vítkov, okr. Opava, uzavřeno, práce na silnici, Od 31.03.2014 00:00 Do 30.11.2014 00:00, 1.úsek: Silnice III/ 44339 (Opavská ul.) ve Vítkově směr Podhradí, v místě křižovatky s MK na pozemku parc.č. 1536 k.ú. Vítkov (U pekárny – komunikace spojující III/44339 (Opavská) se silnici II/462 (Zemědělská) - doba omezení od 31.03. 2014 do 04.05.2014. 2.úsek: MK na pozemku parc.č. 1536 k.ú. Vítkov (u pekárny – komunikace spojující III/44339 (Opavská) se silnici II/462 (Zeměděls zobrazit na mapě

Dopravní omezení : Opava - 31. 03. v 00:00
silnice II/462, Prostřední Dvůr - Větřkovice, okr. Opava, uzavřeno, práce na silnici, Od 31.03.2014 00:00 Do 22.06.2014 23:59, 8.úsek Silnice II/462 od místa křižovatky se silnicí III/44337 do Prostředního Dvora po místo napojení na část již postavené silnice II/462 u Větřkovic, Objížďka - obousměrná: silnice III/4623 (ulice Komenského), Vítkov - silnice II/462, Větřkovice, okr. Opava, přes: silnice III/46212 (Nové Vrbno), místní komunikace (Větřkovice), Vydal: Městský úřad Vítkov zobrazit na mapě

Dopravní situace : Frýdek-Místek - 30. 03. v 08:00
silnice I/56, Ostravice - Staré Hamry, okr. Frýdek-Místek, uzavřeno pro těžká nákladní vozidla, Od 30.03.2014 08:00 Do 15.11.2014 23:59, Ostravice - Šance, sil. I/56 km 72,545 - oprava mostu ev.č. 56-101, uzavírka komunikace pro nákladní dopravu, Objížďka - pro nákladní vozidla: ze směru na Slovensko navedeny ve Frýdku – Místku na silnici č. I/48, dále po silnici č. I/48 do Příboru, pak po silnici č. I/58 přes Frenštát pod Radhoštěm do Rožnova pod Radhoštěm a po silnici č. I/35 přes Bumbálku na Slovensko. V zobrazit na mapě

Dopravní situace : Nový Jičín - 25. 03. v 06:00
silnice II/464, v katastru obce Studénka, okr. Nový Jičín, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, práce na silnici, Od 25.03.2014 06:00 Do 31.07.2014 23:59, částečná uzavírka silnice II/464 v km staničení cca 32,776 – 33,347 (cca 571m). V době od 1.3.2014 do 31.3.2014 bude uzavřen jeden jízdní pruh v délce 160m, v době od 1.4.2014 do 31.7.2014 bude uzavřen jeden jízdní pruh v délce 360m. Realizace stavby „Realizace zmírňujících opatření negativních vlivů provozu na silnici č. II/464 Studénka- Nová Horka na zobrazit na mapě

Dopravní omezení : Frýdek-Místek - 24. 03. v 07:00
ulice Štefánikova, mezi křižovatkami ulic Slezská a Seifertova, Třinec, okr. Frýdek-Místek, uzavřeno, práce na silnici, Od 24.03.2014 07:00 Do 15.06.2014 23:59, úplná uzavírka místní komunikace ulice Štefánikova v obci Třinec z důvodu realizace stavby "Statické a dopravní řešení ulice Štefánikové v Třinci", Vydal: Městský úřad Třinec zobrazit na mapě

Dopravní situace : Frýdek-Místek - 20. 03. v 08:00
ulice Nádražní, Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek, událost ohrožující bezpečnosti, Od 20.03.2014 08:00 Do 30.04.2014 23:59, Částečná uzavírka provozu na místní komunikaci na ul. Nádražní z důvodu zajištění bezpečnosti v bezprostředním okolí demolice objektu č. p. 1085 – bývalé přádelny Slezanu. Na ul. Nádražní podél SZ stěny objektu bude v úseku cca 100 m dlouhém umístěno plné oplocení ve vzdálenosti 7 m od stěny budovy. Pro provoz zůstanou volné dva jízdní pruhy v šíři a 3 m, Vydal: Magistrát města Frýdku- zobrazit na mapě

Dopravní situace : Frýdek-Místek - 20. 03. v 00:00
ulice Těšínská, Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek, uzavřeno, narušení bezpečnosti, Od 20.03.2014 00:00 Do 19.05.2014 23:59, Částečná uzavírka provozu na místní komunikaci na ul. Nádražní a úplná na ul. Těšínská, k. ú. Frýdek, z důvodu zajištění bezpečnosti v bezprostředním okolí demolice objektu č. p. 1085 – bývalé přádelny Slezanu. Na ul. Nádražní podél SZ stěny objektu bude v úseku cca 100 m dlouhém umístěno plné oplocení ve vzdálenosti 7 m od stěny budovy. Pro provoz zůstanou volné dva jízdní pruhy v ší zobrazit na mapě

Dopravní omezení : Nový Jičín - 17. 03. v 08:00
komunikace, v katastru obce Sedlnice, okr. Nový Jičín, práce na údržbě mostu, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 17.03.2014 08:00 Do 30.09.2014 23:59, Přechodná úprava provozu na účelové komunikaci - větev „L“ příjezd do průmyslové zóny Mošnov z důvodu rekonstrukce silničního propustku v km 0,548 přes Albrechtický potok v k.ú. Sedlnice. Přednost upravena DZ, Vydal: Městský úřad Nový Jičín zobrazit na mapě

Dopravní omezení : Ostrava-město - 17. 03. v 00:00
ulice Radova, Radvanice a Bartovice, Ostrava, uzavřeno, práce na silnici, Od 17.03.2014 00:00 Do 30.09.2014 23:59, dočasná úplná uzavírka místní komunikace III. třídy ul. Radova v úseku od nemovitosti č.p. 17 na této ulici po autobusovou točnu u ul. Těšínská. Objízdná trasa bude vedena po ul. Dvorova a Radova, Vydal: ÚMO Ostrava Radvanice a Bartovice zobrazit na mapě

Dopravní omezení : Opava - 15. 03. v 00:00
silnice II/464 (ulice Bílovecká), Opava, okr. Opava, uzavřeno, práce na silnici, Od 15.03.2014 00:00 Do 30.11.2014 23:59, Úplná uzavírka sil. II/464 ul. Bílovecká v Opavě - Kylešovicích v úseku od křiž. s MK ul. Hlavní po křiž. s MK ul. Joži Davida, Objížďka - pro veškerý provoz: silnice II/464 (ulice Bílovecká), Opava, okr. Opava, přes: ulice Hlavní, Vydal: Magistrát města Opavy zobrazit na mapě

Dopravní omezení : Ostrava-město - 14. 03. v 06:00
ulice Kaminského, Nová Bělá, Ostrava, uzavřeno, práce na silnici, Od 14.03.2014 06:00 Do 12.05.2014 22:00, Uzavírka ul. Kaminského v délce 173 metrů od ul. Krmelínská, z důvodu realizace kompletní rekonstrukce komunikace ul. Kaminského, včetně odvodnění, přeložek sítí a vybudování nového chodníku, v rámci stavby Integrované výjezdové centrum Ostrava – Jih, rozšíření ulice Kaminského, Objížďka - ul. Žižkovská: ulice Kaminského - ulice Žižkovská, Nová Bělá, Ostrava, Vydal: ÚMO Ostrava Jih zobrazit na mapě

Dopravní omezení : Karviná - 10. 03. v 00:00
silnice I/67 (ulice Karvinská), Chotěbuz - Karviná, okr. Karviná, oprava povrchu vozovky, Od 10.03.2014 00:00 Do 31.07.2014 23:59, Český Těšín - Karviná, sil. I/67 km 0,00 - 8,33 - oprava silnice, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje zobrazit na mapě

Dopravní situace : Bruntál - 08. 03. v 07:00
silnice I/57 (ulice Opavská), Krnov, okr. Bruntál, zúžené jízdní pruhy, Od 08.03.2014 07:00 Do 31.12.2014 23:59, Krnov - Opavské předměstí km 30,0 - 30,5,částečné omezení provozu na silnici I/57 pro kácení stromů a geologický průzkum stavby obchvatu Krnova, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje zobrazit na mapě

Dopravní situace : Ostrava-město - 03. 03. v 08:02
výjezd silnice I/11, Ostrava-Jih, Ostrava, uzavřeno, Od 03.03.2014 08:02 Do 21.07.2014 23:59, uzavření nájezdu na silnici I/58 směr Hrabůvka. zobrazit na mapě

Dopravní omezení : Ostrava-město - 03. 03. v 07:30
silnice I/58 (ulice Plzeňská), Ostrava-Jih, Ostrava, práce na silnici, provoz převeden do protisměru, Od 03.03.2014 07:30 Do 21.07.2014 23:59, Ostrava, sil. I/58 - ul. Plzeňská- výstavba propojení Plzeňská-Pavlovova, uzavírka jízdního pásu ve směru Hrabůvka, provoz veden obousměrně v protisměrném jízdním pásu, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje zobrazit na mapě

Dopravní omezení : Karviná - 03. 03. v 07:00
místní komunikace, Karviná, okr. Karviná, uzavřeno, práce na silnici, Od 03.03.2014 07:00 Do 15.05.2014 18:00, Úplná uzavírka provozu na účelové komunikace veřejně přístupné ul. Petrovická umístěné na pozemku parc. č. 3020 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná v úseku od křižovatky se silnicí II/475 po dům čp. 116 vždy v cca 50ti metrových úsecích v souvislosti s uložením kanalizace., uzavírka bude pouze v době od 07:00 do 18:00 hodin - večer bude zajištěn průjezd, Objížďka - PDZ: místní komunika zobrazit na mapě

Dopravní situace : Ostrava-město - 03. 03. v 00:00
silnice III/46417, Olbramice - Josefovice, okr. Ostrava-město, uzavřeno pro těžká nákladní vozidla, Od 03.03.2014 00:00 Do 31.12.2015 23:59, zákaz vjezdu nákladních automobilů (dopravní značka č. B4) na silnici III/46617 ul. Josefovickou v Klimkovicích a Olbramicích. Doplňková tabulka s textem Mimo dopravní obsluhy (dopravní značka č. E13) zobrazit na mapě

Dopravní omezení : Nový Jičín - 01. 03. v 00:00
silnice II/464, v katastru obce Studénka, okr. Nový Jičín, práce na silnici, jeden jízdní pruh uzavřen, Od 01.03.2014 00:00 Do 31.07.2014 23:59, částečná uzavírka provozu na pozemní komunikaci- silnice II/464, v provozním staničení km 32,776- 33,347 obec Studénka, k.ú. Nová Horka v rámci stavby „Realizace zmírňujících opatření negativních vlivů provozu na silnici č. II/464 Studénka- Nová Horka na CHKO Poodří“. Uzavřený úsek: staničení silnice km cca 32,776 – 33,347 (cca 571m). V době od 1.3.2014 do 31.3.201 zobrazit na mapě

Dopravní situace : Ostrava-město - 06. 02. v 00:00
silnice I/56 (ulice Hlučínská), Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava, Pozor! Výjezd vozidel stavby, Od 06.02.2014 00:00 Do 31.12.2015 23:59, sil. I/56 - ul. Hlučínská km cca 29,900 - staveništní sjezd, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje zobrazit na mapě

Dopravní omezení : Bruntál - 21. 01. v 00:00
silnice II/449, v katastru obce Rýmařov - v katastru obce Jiříkov, část obce Těchanov, okr. Bruntál, uzavřeno, práce na silnici, Od 21.01.2014 00:00 Do 31.08.2014 23:59, Úprava přechodné úpravy provozu - úplná uzávěra na silnici II/449 v Rýmařově od křižovatky se silnicí II/445 a II/449 po hranici s Olomouckým krajem v v rámci stavby „II/449 a II/445 Rýmařov – Ondřejov, rekonstrukce silnice km 0,000-11,400 – II. stavba“, kdy předmětem stavebních prací je III.etapa – v km 1,254 00 – 4,902 57 a VI. Etapa – zobrazit na mapě

Dopravní problém : Ostrava-město - 07. 01. v 00:00
ulice Valchařská, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava, komunikace dočasně uzavřena, Od 07.01.2014 00:00 Do 02.05.2014 23:59, úplná uzavírka MK II. třídy č. 110 - ul. Valchařské v úseku mezi ul. Nádražní a ul. Poděbradovou, v k. ú. Moravská Ostrava, z důvodu vytvoření náhradního odstavování autobusů za uzavřenou ul. Suchardovu. Ve směru jízdy od Přívozu po ul. Nádražní budou odstavovány autobusy DPO a. s. a v opačném směru jízdy bude vyznačen úsek pro stání autobusů společnosti ARRIVA MORAVA a. s. Uvedený úse zobrazit na mapě

Dopravní situace : Ostrava-město - 06. 01. v 00:00
ulice Suchardova, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava, uzavřeno, práce na silnici, Od 06.01.2014 00:00 Do 02.05.2014 23:59, úplná uzavírka místní komunikace (dále MK) II. třídy č. 71 - ulice Suchardovy, v k. ú. Moravská Ostrava, z důvodu opravy kanalizace v rámci stavby "Oprava vodovodu a kanalizace, ul. Suchardova". V 1. etapě 1. a 2. fázi bude provedena uzavírka ul. Suchardovy v úseku od křižovatky se Sokolskou třídou k vjezdu na parkovací plochu u obchodní vybavenosti PENNY MARKET. Příjezd do PENNY MAR zobrazit na mapě

Dopravní situace : Bruntál - 02. 01. v 09:40
silnice III/4456, mezi obcemi Stránské - Jiříkov, okr. Bruntál, uzavřeno, práce na silnici, Od 02.01.2014 09:40 Do 31.08.2014 10:00, Silnice uzavřena z důvodu prací na odstranění havarijního stavu vozovky. Objízdná trasa vede po silnici II/445 Stránské - Kněžpole a III/ 4455 Kněžpole - Jiříkov zobrazit na mapě

Dopravní situace : Karviná - 01. 01. v 00:01
D1, mezi km 370 a 376 - státní hranice CZ – PL, uzavřeno pro těžká vozidla, Od 01.01.2014 00:01 Do 31.12.2014 23:59, Zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t. zobrazit na mapě

Dopravní omezení : Ostrava-město - 01. 01. v 00:00
ulice 17. listopadu, křiž. s I/11, Poruba, Ostrava, práce na silnici ve velkém rozsahu, Od 01.01.2014 00:00 Do 30.06.2014 23:59, výstavba mostu v rámci stavby "Prodloužená Rudná" zobrazit na mapě

Dopravní situace : Nový Jičín - 19. 12. v 08:00
silnice III/05716, v katastru obce Straník, okr. Nový Jičín, uzavřeno pro těžká nákladní vozidla, Od 19.12.2013 08:00 Do 30.06.2014 23:59, přechodná úprava provozu na silnici III/05716 v obci Straník a Hostašovice. Zákaz vjezdu nákladních automobilů. Vozidlům IZS a SSMSK vjezd povolen. Špatný stavební stav propustku na sil III/05716 v sil. staničení cca km 2,1, Vydal: Městský úřad Nový Jičín zobrazit na mapě

Dopravní situace : Nový Jičín - 19. 12. v 00:00
silnice III/05716, v katastru obce Nový Jičín, Straník, okr. Nový Jičín, uzavřeno pro těžká nákladní vozidla, Od 19.12.2013 00:00 Do 30.06.2014 23:59, přechodná úprava provozu na silnici III/05716 v obci Straník a Hostašovice. Zákaz vjezdu nákladních automobilů. Vozidlům IZS a SSMSK vjezd povolen. Špatný stavební stav propustku na sil. III/05716 v sil. staničení cca km 2,1, Vydal: Městský úřad Nový Jičín zobrazit na mapě

Dopravní omezení : Opava - 03. 10. v 07:00
silnice I/11, v katastru obce Háj ve Slezsku, část obce Lhota, okr. Opava, práce na silnici, Od 03.10.2013 07:00 Do 30.04.2014 23:59, Mokré Lazce, sil. I/11 km 262,5 - 263,0 - výstavba opěrné zdi, uzavírka jízdního pruhu ve směru do Opavy, provoz veden v jízdních pruzích, pro každý směr jízdy jeden jízdní pruh, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje zobrazit na mapě

Dopravní omezení : Nový Jičín - 20. 08. v 00:00
silnice I/58 (ulice Ostravská), Příbor, okr. Nový Jičín, práce na údržbě mostu, zúžené jízdní pruhy, Od 20.08.2013 00:00 Do 30.06.2014 00:00, Skotnice, Příbor - sil. I/58 km 25,000 - oprava mostu 58.019, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje zobrazit na mapě

Dopravní omezení : Ostrava-město - 12. 08. v 08:00
silnice III/46613, Velká Polom, okr. Ostrava-město, uzavřeno, práce na silnici, Od 12.08.2013 08:00 Do 31.12.2014 18:00, úplná uzavírka silnice III/46613 (ul. Plesenská), úsek od konce zástavby ve Velké Polomi po hranici katastru Nová Plesná, Objížďka - dle dopravního značení: ze směru od Opavy směr Plesná: po silnici I/11 (ul. Opavská), přes okružní křižovatku u OC Globus, po místních komunikacích ul. Průběžná, ul. Spojovací, ul. Karla Svobody zpět na silnici III/46613 (ul. 26.dubna), ve směru opačném od P zobrazit na mapě

Dopravní omezení : Bruntál - 08. 07. v 08:00
ulice V Aleji - ulice Nádražní, Bruntál, okr. Bruntál, uzavřeno, práce na silnici, Od 08.07.2013 08:00 Do 09.08.2014 18:00, Úplná uzavírka místní komunikace ul. Nádražní, Bruntál., Objížďka - přechodná úprava provozu: ulice V Aleji - ulice Nádražní, Bruntál, okr. Bruntál, přes: ulice Smetanova, I/11 (ulice Nádražní), po místních komunikacích ul. V Aleji, ul. Smetanova, ul. Žlutý Kopec, ul. Na Nábřeží, sil. I/11 ul. Nádražní, Vydal: Městský úřad Bruntál zobrazit na mapě

Dopravní omezení : Ostrava-město - 27. 06. v 08:00
silnice I/11 (ulice Rudná), ve směru Havířov, město Ostrava, práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen, stavební práce, Od 27.06.2013 08:00 Do 30.08.2015 23:59, Ostrava sil. I/11 ul. Rudná - křiž. I/11x II/647- omezení jednoho jízdního pruhu, uzavřen pravý jízdní pruh ve směru na Havířov, provoz veden v levém jízdním pruhu, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje zobrazit na mapě

Dopravní situace : Ostrava-město - 12. 09. v 08:00
místní komunikace, odbočka z kruhového objezdu z ulice Slovenské k ulici Palackého, Ostrava, průjezd zakázán, Od 12.09.2009 08:00 Do 31.01.2015 23:30, neprůjezdná komunikace - slepá ulice - komunikace slouží pro výjezd HZS, zobrazit na mapě

TOPlist